dimarts, 27 d’octubre de 2015

Tema 20: Tenim tots les mateixes oportunitats per desenvolupar el nostre talent?

Diuen alguns que el mercat de treball s'està transformant en el mercat del talent, ja que allò que ens pot garantir seguretat i prosperitat econòmica és la capacitat per crear valor i resoldre problemes, més que no pas el nostre Currículum Vitae. 

Això, com a contrapartida, podria fer que el mercat laboral sigui una mica més igualitari, perquè si els contractants es fixen més en el valor que aportem, és raonable pensar que, per tant, es fixaran menys en les nostres circumstàncies personals, com la nostra edat, el nostre gènere, la nostra nacionalitat, el barri on vivim, els estudis que ens hem pogut pagar, el nostre passat, etc.

"El talent i el valor generats per una 
persona poden ser un criteri més just
i igualitari per valorar-lo que les seves
circumstàncies personals"

Sembla que les persones tenim més possibilitats de poder generar valor que no pas de canviar les nostres circumstàncies personals, i això ens podria posar a tots més o menys en el mateix nivell. 

O gairebé, perquè el talent per generar valor és una cosa que requereix molt de temps. Segons el periodista Malcolm Gladwell, 10.000 hores de pràctica en una activitat concreta per poder ser-ne reconegut com un gran expert. Uns 10 anys més o menys. Si ens hi hem de posar, posem-nos-hi ja. 

El problema és que el temps no és una cosa de la qual totes les persones puguin disposar de la mateixa manera.  Bona part d'aquestes 10.000 hores de pràctica no seran remunerades, tot i que les persones sempre necessitem mitjans per mantenir-nos. Les persones que tinguin que mantenir-se a si mateixes hauran d'acceptar feines amb remuneració immediata, encara que aquestes feines no les ajudi a desenvolupar el seu talent. Qui no necessita mantenir-se a si mateix durant molt de temps pot optar a refusar treballs remunerats i fer activitats que li permetin desenvolupar aquest talent. 

"Desenvolupar prou talent pot requerir
molt de temps, que no tothom pot dedicar
si no n'és remunerat"

Afortunadament, a les persones cada cop ens resulta més viable passar temps eximits d'haver d'obtenir una remuneració immediata i dedicar-se a formar-se per millorar les seves perspectives. Així, les noves generacions poden dedicar part de la seva juventut a estudiar i formar-se, mentre generacions anteriors o, fins i tot, persones d'altres països han de buscar feina a edats molt tempranes. 

Una altra iniciativa que s'hauria de promoure és el repartiment de beques per aquelles persones amb pocs recursos que vulguin desenvolupar el seu talent. Existeixen beques d'estudis, força insuficients per cert, però estan subjectes a l'obtenció d'un títol universitari. Les beques que proposo serien com els fons per fer una recerca científica. El candidat ha de presentar el seu projecte, on expliqui quin valor aportarà i quant de temps i recursos necessita per fer-ho realitat, si és acceptat, els seus progressos han de ser seguits per uns tutors, que assessorin al candidat i s'assegurin que fa bon ús de l'ajut rebut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada