dimarts, 1 de desembre de 2015

Perquè és tan difícil canviar les coses?

Sigui quina sigui la societat en la qual vivim, sempre hi ha coses amb les quals no estem comformes, no ens satisfan prou o no ens deixen ben parats. Hi ha situacions on no ens sentim identificats amb la manera com funciona el món que ens envolta o que, directament, aquest no ens proporciona mitjans suficients per tenir un bon projecte de vida. Volem canviar les coses per poder sentir-nos més identificats amb la societat en la qual vivim i jugar un bon paper en la participació dins d'aquesta. 

"Podem no identificar-nos amb la societat en la qual vivim o estar decebuts amb les perspectives que aquesta ens ofereix"

Però canviar coses dins la societat no és gent fàcil. Cal tenir en compte que cada societat porta la seva pròpia inèrcia. La inèrcia és la manera de ser i de funcionar d'una societat. Com es governa, com es produeixen béns i serveis, que pren les decisions més importants i com aconsegueixen que aquestes siguin respectades, com s'entenen les relacions personals, quins valors i creences predominen, etc. 


"Tota societat té una inèrcia, una manera de ser i de funcionar difícil de canviar"

Aquesta inèrcia és la que és en part perquè ha vingut funcionant relativament bé durant molt de temps, almenys per a certa quantitat de persones, i en part perquè és el que tothom coneix i veu que tothom respecta i aplica en general. 

Si ens trobem insatisfets amb la inèrcia que ha vingut portant la societat durant els últims temps, és possible que vulguem que alguna cosa canvíi, ja sigui aquest un canvi rellevant o només algun detall de poca envergadura. 

Però per fer un canvi possible, haurien de passar almenys una de les següents coses. Que la manera de funcionar de la societat decebi i molesti a molta gent o que algú faci una proposta força prometedora i d'un cost relativament baix. 

"Per portar a terme un canvi, o molta gent està decebuda amb l'actual societat, o algú proposa algun canvi prometedor i d'un cost relativament baix"

Faig notar això del cost relativament baix perquè molta gent que voldria canvis no els dóna suport per por a totes les conseqüències imprevisibles que el canvi podria tenir. Al cap i a la fi, les persones hem aprés a moure'ns, de millor o pitjor manera, sota aquesta inèrcia, i no sabrem si ens adaptarem millor o pitjor al canvi. També cal tenir en compte la reacció d'aquells que estan bé com estan, que sempre n'hi han i solen tenir molts recursos per oposar-s'hi i convertir l'aplicació dels canvis en un problema.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada