dimecres, 23 de març de 2016

El mercat del talentÉs una tendència que es veu molt en aquests anys de crisi econòmica i que alguns diuen que seguirà en el futur, i és que el món laboral demana menys treballadors amb habilitats “normaletes” i més persones amb talent i una alta qualificació


A més de tenir més on escollir, a les empreses també se les exigeix més. Hi ha més competència a nivell global i els clients exigim millors productes i a millor preu. Aquestes empreses necessiten gent que sigui capaç d'elevar la seva competitivitat, i això no s'aconsegueix amb uns coneixements i unes habilitats estàndards com les que molts de nosaltres podem tenir. 

Hi ha molta gent que busca feina i hi ha empreses que busquen una qualificació i un talent que no troben. Per tant, podem dir que no hi ha prou oferta de talent com es requereix. La pregunta és, com es genera aquest talent i aquesta qualificació que es necessita?


Entenc que el talent és la capacitat de resoldre problemes i satisfer necessitats molt complexes i difícils de satisfer, i que per obtenir aquest talent es requereix molt d'interés intrínsec, continuitat i formació continua. 


No sembla que l’actual manera de fer pugui generar el talent necessari. Ni el sistema educatiu, ni la societat ni el teixit empresarial semblen preparades per incentivar aquest talent. 
Les persones rebem una educació generalista i, a partir d'aquí, treballem allà on ens donin l'oportunitat. D'aquesta manera, és difícil forjar-se un talent i una qualificació valuosa, perquè ens veiem obligats a fer coses diferents i orientades a tenir remuneració inmediata. 
Es requereix talent, però encara no sabem com proporcionar-lo.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada